bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad Budową Parku Wodnego przy ul.Sportowej w Kaliszu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad Budową Parku Wodnego przy ul.Sportowej w Kaliszu

1. Ogłoszenie o zamówieniu

  • Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ

2. SIWZ z załącznikami

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

  • Informacja dla Wykonawców - POBIERZ

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

  • Brak

5. Informacja i wyniku postępowania

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ

Data publikacji 2010-10-14Opublikował: Anna Bachor
Publikacja dnia: 27.12.2012
Podpisał: Anna Bachor
Dokument z dnia: 27.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 424