bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 40 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu

 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 40 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 2010.04.30 - POBIERZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 2010.06.01 - POBIERZ

2. SIWZ z załącznikami

 • SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 + zał.01,02,03,04- POBIERZ
 • zał.05 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - POBIERZ
 • zał.06 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Studium wykonalności - POBIERZ
 • zał.07 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Aktualny odpis z KRS - POBIERZ
 • zał.08a do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Akt notarialny - POBIERZ
 • zał.08b do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Akt notarialny po zmianie - POBIERZ
 • zał.08c do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010
 • - Oświadczenie Wspólnika o objęciu udziałów - POBIERZ
 • zał.09 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010
 • - Uchwała o powołaniu Prezesa Zarządu - POBIERZ
 • zał.10 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Zaświadczenie o REGON - POBIERZ
 • zał.11 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Decyzja o nadaniu NIP - POBIERZ
 • zał.12 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Opinia Bankowa - POBIERZ
 • zał.13 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Operat szacunkowy - POBIERZ
 • zał.14 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Aktualny odpis księgi wieczystej - POBIERZ
 • zał.15 do SIWZ - PW.ZP-1/I/2010 - Uchwała nr 2 2010 NZW kredyt - POBIERZ


3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

 • Formularz oferty - POBIERZ
 • Formularz oferty interaktywny - WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ
 • Informacje dla wykonawcy - POBIERZ
 • Informacje dla wykonawcy 2 - POBIERZ
 • Opinia RIO z wykonania budzetu za 2009 - POBIERZ
 • Opinia RIO o zatwierdzeniu budzetu na 2010 - POBIERZ
 • Prognoza dlugu do 2019 - POBIERZ
 • Informacje dla wykonawcy 3 - POBIERZ
 • Charakterystyka oddzialywania inwestycji na środowisko - POBIERZ
 • Sprawozdanie finansowe spółki za 2009 rok - POBIERZ
 • Odpis z KRS -u z dnia 20 maja 2009 roku - POBIERZ
 • Załącznik 8b uzupełniony - POBIERZ
 • Operat szacunkowy do kredytu - POBIERZ

 • Informacja dla Wykonawców, w tym zmiana terminu składania ofert - POBIERZ
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - POBIERZ
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS - POBIERZ

W związku z informacją o trudnościach w pobraniu niektórych plików informujemy że wszystkie zamieszczone dokumenty można zapisać na dysku poprzez kliknięcie prawym klawiszem na odnośniku i wybraniu funkcji zapisz link jako


4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

 • brak

5. Informacje o wyniku postępowania

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

Data publikacji: 2010-05-05Opublikował: Anna Bachor
Publikacja dnia: 27.12.2012
Podpisał: Anna Bachor
Dokument z dnia: 27.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 671