bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostawa wraz z montażem urządzeń i wyposażenia dla siłowni w budynku Parku Wodnego w Kaliszu.

Dostawa wraz z montażem urządzeń i wyposażenia dla siłowni w budynku Parku Wodnego w Kaliszu.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

  • Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

2. SIWZ z załącznikami

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

  • Informacja dla Wykonawców - POBIERZ

4. Informacje o wyniku postępowania

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

Data publikacji: 2012-06-27Opublikował: Anna Bachor
Publikacja dnia: 27.12.2012
Podpisał: Anna Bachor
Dokument z dnia: 27.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 587