bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu.

Oznaczenie sprawy: PW.ZP- 1/I/2020
Uwaga ważna informacja dotycząca postępowania pod nazwą: Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości dla „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10.


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/parkwodny_kalisz , zwanej dalej „Platformą”.


Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.


Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/parkwodny_kaliszOpublikował: Anna Bachor
Publikacja dnia: 14.12.2020
Podpisał: Anna Bachor
Dokument z dnia: 14.12.2020
Dokument oglądany razy: 907